Ana Sayfa | Site Ağacı | Arama 
Ana Sayfa  
 
Müzeler ve Örenyerleri


Yerel etkinlikler

Fotoğraf Galerisi

Çankırı Türküleri

Proje ve Uygulama Yardımı Başvuruları

Projeler İçin istenen Belgeler


1 -Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

2-Projenin kapsamına, işin bitirme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor, 

3-9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,

5-Fotoğraflı  nüfus cüzdanı örneği,

6-Kanuni tebligat adresi istenir.


Proje yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterledir.

Proje Uygulamaları İçin İstenen Belgeler


1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor.

2-9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,

3-Belediyelerden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı,

4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi,

6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,

7-Kanuni tebligat adresi istenir.


Proje uygulaması yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterledir

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2155 kez gösterilmiştir.